Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisläbirääkimiste tulemusena tekib 2017. oktoobris ligi 21 000 elanikuga Saue vald 


31. märtsil 2016. aastal otsustasid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogud heaks kiita pea kaks aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena valminud ühihinemislepingu. Siinselt kodulehelt leiab infot lepingu heakskiitmisele eelnenud läbirääkimiste käigu ning sellele järgnevate üleminekutegevuste kohta.