Komisjon tegeleb rahandus-, majandus ja arendusküsimustega. Komisjoni tööd juhib Kernu valla abivallavanem Hannes Orgse.